Εναρμόνιση με Κριτήρια Εταιρειών Ψυχοθεραπείας

Το Πρόγραμμα υπερκαλύπτει τα στάνταρντ των Ελληνικών/Διεθνών Εταιρειών Ψυχοθεραπείας και με την ολοκλήρωση του, οι απόφοιτοι αποκτούν επάρκεια για άσκηση Συνθετικής Ψυχοθεραπείας.

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Το παρόν πρόγραμμα αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται για όσους/ες, σύμφωνα με την ειδικότητά τους, ενδιαφέρονται για το χώρο της εκπαίδευσης.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων
 • Έναρξη: 1η Ιουνίου 2024
 • Λήξη: 20η Σεπτεμβρίου 2024
Τόπος & Χώρος Μαθημάτων

Τα μαθήματα γίνονται στην Αθήνα, στους εξαιρετικούς χώρους του "Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών" στην περιοχή της "Πλάκας".

Βασικά Στοιχεία Προγράμματος
 1. Τετραετές Πρόγραμμα Συνθετικής Ψυχοθεραπείας.
 2. Τέσσερις Αυτόνομοι Ετήσιοι Κύκλοι.
 3. Υπερκάλυψη Κριτηρίων Ελληνικών/ Διεθνών Εταιρειών Ψυχοθεραπείας.
 4. Επάρκεια για Άσκηση Συνθετικής Ψυχοθεραπείας/Συμβουλευτικής.
 5. Πρωτίστως Έμφαση στη Σύνθεση Τριών Ψυχοθεραπευτικών Προσεγγίσεων:
  α) Συστημική, β) Υπαρξιακή, γ) Πολιτισμική-Πολυπολιτισμική.
 6. Δευτερευόντως Έμφαση στις Ψυχοδυναμικές & Γνωστικο-συμπεριφορικές Προσεγγίσεις.
 7. Πέντε Επίπεδα Εκπαίδευσης:
  • Θεωρητικό: 14 Θεωρητικά Μαθήματα,
  • Εργαστηριακό: 7 Εργαστηριακά Μαθήματα και σειρά Σεμιναρίων,
  • Βιωματικό: 250 ώρες «Ατομικής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας»,
  • Πρακτικό: 720 ώρες «Πρακτικής Άσκησης» και 180 ώρες «Εποπτείας»,
  • Ερευνητικό: Τελική Εργασία Ολοκλήρωσης Σπουδών.