Οικονομικές Προϋποθέσεις – Παροχές

Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος καλύπτεται αποκλειστικά από τα δίδακτρα που καταβάλλουν οι εκπαιδευόμενοι. Για τον πρώτο "Κύκλο Ι" τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2300 ευρώ. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι επιβαρύνονται με το κόστος της προσωπικής τους ψυχοθεραπείας, που μπορεί να γίνει:

  1. είτε με πιστοποιημένο ψυχοθεραπευτή της επιλογής τους, οπότε το Πρόγραμμα δεν εμπλέκεται στο ύψος της αμοιβής και στον τρόπο καταβολής της,
  2. είτε με πιστοποιημένο ψυχοθεραπευτή/συνεργάτη του Προγράμματος με συγκεκριμένο χαμηλό ύψος αμοιβής, που καταβάλλεται απευθείας στον ίδιο. Ενδεικτικά, σε αυτήν την περίπτωση, το επιπρόσθετο κόστος για τις 40 ώρες προσωπικής θεραπείας ανέρχεται στο ποσό των 800 ευρώ.
   Σημείωση: Όσοι εκπαιδευόμενοι συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στους επόμενους κύκλους μπορούν τα κάνουν μόνο τις 20 ώρες θεραπείας σε αυτόν τον "Κύκλο Ι" και τις υπόλοιπες 20 ώρες στον επόμενο "Κύκλο ΙΙ".

 Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε τρεις δόσεις, με τον ακόλουθο τρόπο:

 1. 1000 ευρώ τον Οκτώβριο του 2020 με την εγγραφή,
 2. 650 ευρώ τον Ιανουάριο του 2021,
 3. 650 ευρώ τον Απρίλιο του 2021.

 Η καταβολή του ποσού της δόσης των διδάκτρων γίνεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μήνα, στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του Προγράμματος:

 • Τράπεζα: ALPHA BANK,
 • Τραπεζικός Λογαριασμός: 310-00-2002-020935
 • IBAN: GR6401403100310002002020935
 • Δικαιούχος: Επιτροπή Ερευνών - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Στην αιτιολογία κατάθεσης πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά:

 • Το ονοματεπώνυμο του/της εκπαιδευόμενου/ης,
 • Ο κωδικός έργου του Προγράμματος: 4165.0117

Ο/η εκπαιδευόμενος/η οφείλει να αποστείλει το αποδεικτικό κατάθεσης, έπειτα από κάθε συναλλαγή του, στο: learning@uth.gr

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους από το Πρόγραμμα με επιστροφή του ποσού που κατέβαλαν, μέχρι και μία (1) ημέρα πριν την έναρξη του Προγράμματος. Δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος.