Ίδρυση – Έγκριση Λειτουργίας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο «’Αλυπίας Τέχνη - Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία», σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ τ.Α’ / άρθρο 48/ 04-08-2017) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1409/ τ.Β’ / 15-04-2020), καθώς και τις αποφάσεις 11/03-04-2020 και 20/27-04-2021 του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και 78/06-04-2020 και 148/25-05-2021 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Επιστημονική Ευθύνη Προγράμματος

 • Κλεφτάρας Γεώργιος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος, Καθηγητής «Κλινικής Ψυχολογίας – Ψυχοπαθολογίας», Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Βιογραφικό).
 • Βλάχου Αναστασία, Αναπληρώτρια Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος, Καθηγήτρια «Ειδικής Αγωγής – Εκπαιδευτικής Ένταξης», Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Βιογραφικό).

 

Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Η λειτουργία του Προγράμματος εποπτεύεται από το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., το οποίο εισηγείται προς το Πρυτανικό Συμβούλιο και διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για διάφορα θέματα που αφορούν το Κέντρο και τα προγράμματά του ειδικότερα. Μέλη του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι:

 • Λαλιώτου Ιωάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Πρόεδρος Συμβουλίου),
 • Ανδρουλάκης Γεώργιος, Καθηγητής, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,
 • Κουθούρης Χαρίλαος, Καθηγητής, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,
 • Πολύζος Σεραφείμ, Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή,
 • Κυπαρίσσης-Σαπουντζάκης Άρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
 • Κακαρούντας Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Θετικών Επιστημών
 • Σπελέτας Ματθαίος, Καθηγητής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
 • Ζαχείλας Λουκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών,
 • Ντάλος Γεώργιος, Καθηγητής, Σχολή Τεχνολογίας.