Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στο Πρόγραμμα είναι τελευταίας τεχνολογίας, ενώ υιοθετούνται σύγχρονες και καινοτόμες μέθοδοι εκπαίδευσης που στηρίζονται στις αρχές και τις διαδικασίες της μεικτής μεθόδου, καθώς περιλαμβάνει:

  • Δια ζώσης εκπαίδευση, όπου τα μαθήματα, προς διευκόλυνση των εκπαιδευόμενων που εργάζονται, γίνονται ανά δεκαπενθήμερο: Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο πρωί και απόγευμα και ορισμένες φορές Κυριακή πρωί.
  • Εξ' αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο, προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του Προγράμματος, που περιλαμβάνει μαθήματα μέσω βίντεο, καθώς και σειρά πολυάριθμων βιντεοσκοπημένων συνεδριών ψυχοθεραπείας.

Ο τόπος διεξαγωγής των δια ζώσης μαθημάτων είναι η Αθήνα και αν υπάρξει επαρκής αριθμός ατόμων, μπορεί να γίνουν και στο Βόλο. Στην Αθήνα τα μαθήματα γίνονται στους εξαιρετικούς και κατάλληλα εξοπλισμένους χώρους του «Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστήμίου Αθηνών» στην περιοχή της «Πλάκας» στο κέντρο της Αθήνας.

png zldx9ayc 6bf80

Για τις δια ζώσης συναντήσεις στο Βόλο χρησιμοποιούνται οι χώροι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

000 uth volos papastratou 3 c8e87

Στην περίπτωση, που οι εκπαιδευόμενοι δεν μπορούν, κάποιες φορές, να μετακινηθούν για τη συμμετοχή τους στα δια ζώσης μαθήματα, υπάρχει ειδική μέριμνα για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως παρακολούθησή τους. Πρόκειται μόνο για περιπτώσεις ανωτέρας βίας, καθώς ο βιωματικός χαρακτήρας μεγάλου μέρους του προγράμματος δεν επιτρέπει την αποκλειστικά εξ αποστάσεως παρακολούθηση.