Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στο Πρόγραμμα είναι τελευταίας τεχνολογίας, ενώ υιοθετούνται σύγχρονες και καινοτόμες μέθοδοι εκπαίδευσης που στηρίζονται στις αρχές και τις διαδικασίες της μεικτής μεθόδου, καθώς περιλαμβάνει:

  • Δια ζώσης εκπαίδευση, όπου τα μαθήματα, προς διευκόλυνση των εκπαιδευόμενων που εργάζονται, γίνονται Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο πρωί και απόγευμα και ορισμένες φορές Κυριακή πρωί. Συνολικά, σε κάθε ετήσιο κύκλο γίνονται 12 διήμερες/τριήμερες συναντήσεις.
  • Εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, κατά την οποία οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο, προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του Προγράμματος, που περιλαμβάνει μαθήματα μέσω βίντεο, καθώς και σειρά πολυάριθμων βιντεοσκοπημένων συνεδριών ψυχοθεραπείας.

Ο τόπος διεξαγωγής των δια ζώσης μαθημάτων είναι η Αθήνα και αν υπάρξει επαρκής αριθμός ατόμων, μπορεί να γίνουν και στο Βόλο. Για τις δια ζώσης συναντήσεις στο Βόλο χρησιμοποιούνται οι χώροι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

000 uth volos papastratou 3 c8e87

Στην Αθήνα τα μαθήματα γίνονται στους εξαιρετικούς και κατάλληλα εξοπλισμένους χώρους του «Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστήμίου Αθηνών» στην περιοχή της «Πλάκας» στο κέντρο της Αθήνας.

png zldx9ayc 6bf80

Στην περίπτωση, που οι εκπαιδευόμενοι δεν μπορούν, κάποιες φορές, να μετακινηθούν για τη συμμετοχή τους στα δια ζώσης μαθήματα, υπάρχει ειδική μέριμνα για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως παρακολούθησή τους. Πρόκειται μόνο για περιπτώσεις ανωτέρας βίας, καθώς ο βιωματικός χαρακτήρας μεγάλου μέρους του προγράμματος δεν επιτρέπει την αποκλειστικά εξ αποστάσεως παρακολούθηση.