Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας!!!  Δεν δεχόμαστε πλέον άλλες υποψηφιότητες, καθώς υπερκαλύφθηκε ο αριθμός των εισακτέων του 1ου έτους (2022-2023).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αφήνουν τα στοιχεία τους στη γραμματεία του προγράμματος, ώστε να ειδοποιηθούν για την προκήρυξη του επόμενου έτους (2023-2024).