• Έναρξη: 1η Ιουνίου 2024
  • Λήξη: 20η Σεπτεμβρίου 2024