• Έναρξη υποβολής: 1η Ιουνίου 2020
  • Λήξη υποβολής: 25η Σεπτεμβρίου 2020