Τα μαθήματα γίνονται στην Αθήνα, στους εξαιρετικούς χώρους του "Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών"  στην περιοχή της "Πλάκας".