Στην Αθήνα, τα μαθήματα γίνονται στους εξαιρετικούς χώρους του "Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών" στην περιοχή της "Πλάκας".